Cách làm dương vât to và dài hơn

Thc hin Cách làm dương vât to và dài hơn tp lm to s dng ngn tay tr kt hp ngn tay ci gc dng vt v trt nh theo chiu dc dng vt. Cch ch bin : Sao kh thc a, ba kch b li ch ly tht, ph t ch b rn. Cch n gin nht m khng tn nhiu thi gian, khng tn nhiu sc lc m hiu qu li cc k tt l s dng gel bi gip thc y s pht trin kch thc ca cu nh. Tng di ca dng vt ln 10 cm ch trong mt tun c th l khng thc t, nhng tng 7-8 cm cho 2,5-3 thng l hon ton c th.

Hin nay, Phng khm a khoa PK ang p dng k thut ko di dng vt tin tin thng qua vic ct dy chng gip cho mt on gc dng vt vn b dnh vo xng mu ko di thm ra, gip dng vt to v di hn so vi ban u.

Gi n trong 5 giy. Mt cu hi m nhiu nam gii quan tm nh mua thuc tng kch thc dng vt u hoc ch no bn thuc tng kch thc dng vt cht lng, hay l ca hng no bn thuc tng kch thc dng vt tt… chng ti hon ton hiu nhng vn ny v hin nay nhiu ca hng bn thuc khng cht lng vi kiu dng v mu m p nhn chng khc g nhng loi thuc ngoi nhp nhng nhng tc dng m n mang li l hon ton khng c.

Theo chuyn gia tnh dc hc o Xun Dng (nguyn bc s Bnh vin Ph sn Trung ng) cho bit: Hin nay, Y hc cha c bin php tng kch thc dng vt, k c phu thut. Chnh v th lut php cng cha cho Cách làm dương vât to và dài hơn. Trc khi lm ng tc ny, nn thoa kem bi trn khp b phn Cách làm dương vât to và dài hơn dc cho tht trn, tt nht l dng loi kem bi trn hoc kem c cht dng da. C l tm b chiu cao ca c th l c ch hay nht c DV d i tng ng.

Cu ta by gi cao ro, ti tnh hn ra. BГ i tбp nГ y cГ tГc dбng kГch thГch mГu lЖu thГng Дбu Дбn mбi khoang trong вcбu nhбв, giГp Cách làm dương vât to và dài hơn kГnh вcбu nhбв to ra. Bi tp gip cu nh di hn. Phng php ny da trn nguyn l ch yu l ko di dy chng ni Cách làm dương vât to và dài hơn cu nh v xng mu. Ch Minh, kch c dng vt trung bnh dng vt khng ca ngi Vit Nam l 11 ,1 cm. So vi th gii, ngi Vit c k ch thc trung b nh.

Nhiu loi trong s cc loi thc phm c th c tm thy trong thuc tng kch thc dng vt c bn trn th trng hin nay v gip cho khng t nam gii t c c mun ca mnh trong vic ci thin sc khe tnh dc bng cch gi cho dng vt khe mnh. Lm th no ci thin vng 1 qu b.

Tp luyn ng tc tng kch thc dng vt. Ti y, c i ng cc y bc s chuyn mn cao, nhiu nm kinh nghim cng trang thit b y t hin i s trc tip tin hnh phu thut tng kch c cu nh i vi nam gii. Cng lm c lu cng tt.